Nytt navn: Fly-IT AS!

L_D50C.tmp

Som et ledd i at vi ikke lenger bare tilbyr IT-tjenester, men også deleproduksjon, design og prototyping for RPAS, andre flyvende gjenstander og noen rullende gjenstander her og der, så endrer vi navn fra Dalsveen AS til Fly-IT AS.

Fly-IT AS er fortsatt et firma som kjører småserieproduksjon og spesialproduksjon, målet vårt er å levere spesialdeler på kort tid til en hyggelig pris. Spesialiseringen har så langt vært på karbondeler til RPAS

Vi ser for tiden på det å lage Norske bygninger til hagejernbane og G-Skala med utgangspunkt i blant annet Krøderbanen. Dette er noe vi vil gjøre i tett samarbeid med Livingsteam Gardenrailways i Vestfossen.

Vedtektene og næringskoden er også endret for å passe bedre med dagens virksomhet!